Mivel a „mi” cointrini kápolnánk felújítás alatt áll és ez idő alatt a szentmiséket a közösségi teremben tartjuk, az elsőáldozási ünnepi szentmisére a Saint Robert kápolnát (Rte Suisse 1, 1297 Founex) béreljük ki, ide várunk szeretettel. Időpont június 18, 12:00 óra. A misét Lédeci Dénes atya celebrálja.