A Genfi Magyar Katolikus Misszióról (GMKM)

Missziónk az 1956-os szabadságharcot követően alakult. Elsődleges célja a Svájcba érkező nagyszámú, a francia nyelvet nem beszélő, menekült családok és fiatalok fogadása, lelki gondozása volt.

Immár hat évtized is eltelt el azóta, de Missziónk a megváltozott körülmények közepette is változatlanul ellátja feladatát. A „vasfüggöny” leomlása óta közösségünk tagjainak összetétele megváltozott.

Akik ma érkeznek, már nem menekültek, hanem többnyire fiatal családok vagy egyedülálló személyek, akik tanulmányaik folytatására, vagy munkavállalás céljából érkeznek Genf környékére, átmenetileg, vagy huzamosabb időre.

Az igény változatlan: a hitélet anyanyelven történő és hagyományainknak megfelelő gyakorlása. Ennek biztosítása a GMKM elsődleges feladata.

1995-ben a GMKM a svájci jogrendnek megfelelő „Egyesület” formáját választja. A feladatok koordinálását a Missziós Tanács látja el, melyet a Közgyűlés választ, és melynek megbízatása két évre szól.

A GMKM anyagilag független: a működéséhez szükséges fedezet kizárólag a hívek adakozásából származik.

2008 óta a nyugat-svájci magyar katolikus közösségeknek nincsen állandó, közelükben élő lelki gondozója. A hiányt azóta meghívott papok pótolják, akik havonta két alkalommal, továbbá nemzeti ünnepeink alkalmából látogatnak el hozzánk.

A vasárnapi szentmise megtartása mellet meglátogatják közösségünk betegeit, egyedül élő idős tagjait; keresztelnek, temetnek; felkészítenek elsőáldozásra vagy éppen házasságra, igény szerint.

Egy-egy ilyen alkalommal Lausanne-ba is ellátogatnak, hogy az ottani közösség is részesüljön magyar nyelvű szentmisében.

A 2023 áprilisában tartott tisztújító közgyűlés döntése értelmében felállt az új Missziós Tanács, melynek megbízása két évre szól.