ESZTERGOMI FERENCESEK GENFBEN

A genfi repülőtér közelében 75 évvel ezelőtt épült egy fából ácsolt kápolna a pilóták, gépészek, forgalom-irányítók és családjaik számára. Az akkori gyepes kifutópálya és fabódék helyét ma egy interkontinentális repülőtér foglalja el, és a kis kápolnát is emeletes lakóházak és irodaépületek veszik körül. A régi oltárképet, amin angyalok és viharfelhők között repkedő korabeli repülőgépek idézik fel a légiközlekedés hőskorát, azóta félre tették és helyére egy faragott feszületet állítottak az egykori repülősök unokái.

Ha ma valaki Genfben magyar nyelvű szentmisét szeretne hallgatni, akkor ebbe a kápolnába jöjjön el, ugyanis, ez a kápolna szolgál ma otthonul a Genfi Magyar Katolikus Misszió közösségi életének. A magyar nyelvű szentmiséknek ma is köze van a légiforgalomhoz, miséző papjaink ugyanis repülővel érkeznek péntek este a Budapest-Genf fapados járattal.

Stipitz Árpád ferences atya szervezi az évi programot és legtöbbször ő maga vállalja a hétvégi utazást is, ha az esztergomi gimnáziumban végzett számos egyéb feladata mellett erre is telik ideje. Máskor pedig a gimnázium korábbi igazgatói, Reisz Pál atya vagy Tokár János atya vállalja a fáradságos utazást. Időnként Radics Dávid atya, Lukovits Milán atya, Tóth Damján atya vagy az egykori esztergomi diák, Kótai Róbert tábori lelkész látogat el hozzánk.

A ferences atyák nagy odaadással és rendszerességgel látják el lelkipásztori feladatukat: az elmúlt négy és fél évben egyetlen alkalommal sem maradt el meghirdetett szentmise!

Genfben minden hónap első és harmadik vasárnapján, valamint nagyobb katolikus ünnepeken van szentmise, előtte való szombaton este pedig a szomszédos Lausanne-ban. Egy-egy ilyen hétvégén sor kerül betegekeink látogatására, jegyes oktatásra, keresztelőre, elsőáldozásra és temetésre is. Rendszeressé vált a húsvét előtti lelkigyakorlat és egy-egy zarándokút is, most éppen Rómába és Assisi-be készülünk.

Immár évek óta a hagyományos Szent-László búcsút is az esztergomi ferences atyák és diákjaik segítségével szervezzük. Egyik 1956-os ünnepségünk alkalmából, melyet rendszerint szentmisével és ökumenikus liturgiával kezdünk, Genfben már bemutatkozott a gimnázium színjátszó köre is. Az idén ismét ők voltak nálunk.

A ferences atyák meghívására mi is ott lehettünk az Esztergomi Ferences Gimnázium fennállásának 80. évfordulója alkalmából rendezett nagyszerű ünnepségen, melyet követően Árpád atya, aki egyébként földrajz szakos tanár, végig kalauzolt bennünket a felvidéki bányavárosokon át egészen Kassáig.

Valóban úgy érezzük, hogy a szórványban élő magyar katolikusok lelkipásztori ellátásának egy rendkívüli új formája valósul meg minálunk, a ferences atyák fáradságot nem ismerő munkája által. Mi elvileg a Fribourg, Lausanne és Genf területeit magába foglaló svájci püspökséghez tartozunk. Bár szívélyes viszonyt ápolunk a helyi püspökséggel, egyházjogilag sajnos nem tartozunk a svájci egyházhoz, és ezért semmiféle anyagi támogatásban sem részesülünk. A Genfi Magyar Katolikus Misszió immár 15 esztendeje a saját lábán kell, hogy megálljon, és a hívek adományaiból tartja fenn magát. Kötődése az Egyetemes Egyházhoz kizárólag az esztergomi ferences atyák révén valósul meg.

Genf városa ma is a fejlődés útját járja a diplomácia, kutatás, oktatás és üzleti élet egyik európai központjaként. A mintegy 2500 főre tehető magyar közösség állandóan megújul, így továbbra is komoly igény van magyar nyelvű lelki gondozásra.

Számunkra jelenleg az esztergomi ferences atyák rendszeres látogatása látszik az egyetlen lehetséges megoldásnak. Hála Istennek, az ő áldozatos munkájukra a továbbiakban is számíthatunk!

Mercz László (Genf)